Total åtagande

Industriprojektbyrån med dess medarbetare har en mångårig erfarenhet av industriell automation, inom en mängd olika til- lämpningar. Vår affärsidé är att utnyttja vår specialistkunskap och medarbetarnas engagemang, kombinerat med vår unika organisation, så att projekt färdigställs i tid och till rätt kostnad. Enkelt uttryckt; att verka för en effektivare industri.

Konsulting

Vi bedriver även traditionell konsulting, detta är ett bra alternativ om inte projektet är definierat från start, du kommer igång snabbare och når därmed målet snabbare också.