Arla Falkenberg

Arla Falkenberg bygger Kesofabrik

Deltatec har fått förtroendet att  bygga Europas största anläggning för keso-produktion i Falkenberg
Som en naturlig samarbetspartner i detta projekt väljs Industriprojektbyrån.
Industriprojetbyrån besitter anläggningsunik kunskap som skapats genom ett mångårigt samarbete som lett till att de flesta befintliga system programmerats av Industriprojektbyrån, en annan tung anledning är att vi är vår samlade kunskap om livsmedelsautomation.