Aktuella projekt - 2018

arla_logo_rgb_150dpi
sia

Arla Kvibille

Sia Glass Slöinge

Industriprojektbyrån i Falkenberg har i uppdrag att automatisera mjölk och gräddmottagning hos Arla i Kvibille. Operatörerna på Arla har länge manuellt gjort omkopplingar för mottagning av mjölk och disk av ledningar.
Industriprojektbyrån har således gjort om processen genom att projektera ett helt nytt ventilbatteri och bytt ut de ventiler som varit nödvändiga för driften.

Kommunikationen sker via AS-i och profiNet.

Industriprojektbyrån i Falkenberg har i uppdrag att uppdatera syltdoseringen hos Sia Glass i Slöinge.
Signalhanteringen skall automatiseras och doseringsstationerna skall bli mer mobila.

norr

Industriprojektbyrån i Umeå har i uppdrag att göra all HMI/SCADA projektering för Guldstadens vattenverk och tillhörande teknikhus i Skellefteå kommun.Klicka på bilden nedan för en beskrivning av vattenförsörjningssystemet.

Norrmejerier bygger en ny lina för tillverkning av skivade ostprodukter på sin produktionsanläggning i Umeå.
Industriprojektbyrån i Umeå levererar överordnat system för hantering av artiklar samt spårbarhet och OEE.

Systemet består av System Platform samt Microsoft SQL Server.

Stäng meny